Uitgebreide toelichting BCE-programma Uit de Kunst!

Uit de Kunst! gaat in schooljaar 2022–2023 haar zeventiende seizoen in. Het doel van Uit de Kunst! is dat kinderen tijdens acht jaar basisonderwijs en de eerste jaren voortgezet onderwijs meerdere keren in aanraking komen met de verschillende cultuureducatieve disciplines.

Het Platform Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE), bestaande uit vertegenwoordigers van primair en voortgezet onderwijs, culturele instellingen en de gemeente, spant zich gezamenlijk in om Uit de Kunst! te realiseren.

In het programma Uit de Kunst! vindt u het aanbod van cultuureducatieve activiteiten aan het onderwijs. De activiteiten worden uitgevoerd door Centrum voor de Kunsten Spijkenisse, Theater de Stoep, Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse, Regio Art Rijnmond (onder het motto Kunstenaar in de klas), Vereniging Historisch Spijkenisse, Museumwoning Back tot the Sixties, Oudheidkamer Spijkenisse, Stichting Stede en Vrye Heerlyckheyt Heenvliet (SSVH) en de gemeente Nissewaard.

Bij elke activiteit staat vermeld welke instelling verantwoordelijk is voor de uitvoering. U vindt het gehele aanbod Uit de Kunst! met een toelichting per activiteit  hier. U kunt zich als school inschrijven voor Uit de Kunst! met de inloggegevens van uw school. Inloggegevens kwijt of vergeten? Neem dan contact op via [email protected]

Inschrijven voor Uit de Kunst! kan van woensdag 18 mei t/m woensdag 8 juni 2022.

Basisscholen in Spijkenisse

Het programma omvat het cultuurmenu Uit de Kunst!. De activiteiten uit dit cultuurmenu worden bekostigd uit de gemeentelijke subsidie voor Binnenschoolse Cultuureducatie (€ 7,27 per leerling), de Rijksbijdrage (€13,86 per leerling) en de schoolbijdrage. De basisscholen in Spijkenisse nemen het gehele basispakket af. Het speciaal basisonderwijs kiest die activiteiten uit het cultuurmenu, die passen bij hun leerlingen.

Basisscholen in de Kernen

Het programma omvat activiteiten uit het cultuurmenu Uit de Kunst!. De activiteiten uit dit cultuurmenu worden bekostigd uit de gemeentelijke subsidie voor Binnenschoolse Cultuureducatie (€ 7,27 per leerling). De basisscholen in de kernen kiezen zelf activiteiten uit het basispakket op basis van hun wensen en de beschikbare subsidie BCE. Eventueel kunnen zij ook eigen schoolbudget inzetten voor de bekostiging van de activiteiten uit het cultuurmenu.

Het voortgezet onderwijs

Het programma omvat het aanbod Uit de Kunst! VO. De activiteiten uit dit basispakket worden bekostigd uit de gemeentelijke subsidie voor Binnenschoolse Cultuureducatie (€ 7,27 per leerling van klas 1, 2 en 3). Het voortgezet onderwijs kiest zelf activiteiten uit het aanbod op basis van hun wensen en de beschikbare subsidie BCE. Eventueel kunnen zij ook eigen schoolbudget inzetten voor de bekostiging van de activiteiten uit het aanbod.

De aanbieders zijn belast met de verdere uitvoering van de activiteiten en zullen daarover contact met u opnemen. Uw inschrijving is woensdag 7 september 2022 definitief. Voor de annuleringsvoorwaarden klik hier. In verband met de annuleringsvoorwaarden is het van belang uw leerlingaantallen zo nauwkeurig mogelijk door te geven.

Het Platform BCE hoopt dat kinderen en leerkrachten weer veel plezier aan de activiteiten zullen beleven!!

Interesse in cultuureducatief aanbod buiten het programma Uit de Kunst!?

Heeft uw school een projectweek op de planning staan, een jubileum te vieren of ???, de aanbieders van Uit de Kunst! denken graag met u mee hoe zij een leuke cultuureducatieve bijdrage kunnen leveren.  Neem contact op met de betreffende aanbieder voor verdere informatie. Voor contactgegevens van de verschillende aanbieders, klik hier. Let op! Aanbod buiten het programma Uit de Kunst! is voor eigen kosten van de school.