De betrokken instellingen en contactgegevens

Het aanbod van het BCE-programma Uit de Kunst! wordt verzorgd door diverse aanbieders en gemeente Nissewaard. Om u een beeld te geven van de achtergrond van deze instellingen, stellen zij zich in dit hoofdstuk aan u voor. Ook vindt u hier de contactgegevens van de verschillende aanbieders.

Bibliotheek de Boekenberg, Spijkenisse

Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse is een belangrijk, vrij toegankelijk, kennis- en informatiecentrum voor Spijkenisse en haar inwoners. De bibliotheek is een spin in het web van informatie en heeft een belangrijke rol in de samenleving. De bibliotheek is er voor iedereen, wij hebben een brede actuele collectie en veel diensten waar jong en oud gebruik van kunnen maken. Van het voorlezen aan de allerkleinste tot onze Boekendienst aan huis, voor mensen die niet meer naar ons toe kunnen komen, wij staan voor u klaar.

Contact: Educatieteam | Adres: Markt 40, 3201 CZ Spijkenisse | Telefoon: 616622 | E-mail: [email protected]

Centrum voor de Kunsten Spijkenisse

Als professionele aanbieder van cursussen op het gebied van kunst neemt het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse een centrale plek in binnen kunsteducatie in Spijkenisse. De gecertificeerde instelling biedt plezierig en leerzaam binnenschools en buitenschools kunstonderwijs aan inwoners van Spijkenisse en omstreken. Het Centrum voor de Kunsten beschikt over goede faciliteiten, een overzichtelijke organisatie en kundig personeel.

Het gevarieerde multidisciplinaire aanbod (muziek, beeldend, theater en dans en multimedia) laat jong en oud op actieve, receptieve en reflectieve wijze kennismaken met kunst. Bij vele projecten komen de cursisten in aanraking met meerdere kunstdisciplines. Dit laat de deelnemers hun kunstzinnige talenten ontdekken, toepassen en verdiepen. Naast het stimuleren van talent en ambitie biedt het kunstaanbod volop ruimte voor het beleven van plezier en persoonlijke ontwikkeling.

In toenemende mate treedt het Centrum voor de Kunsten naar buiten met festivals, workshops, presentaties en voorstellingen. Een belangrijke rol speelt daarbij het gebruik van Theater de Stoep, dat één organisatie vormt met het Centrum voor de Kunsten Spijkenisse.

Contact: Henny van Leeuwen | Adres: Nieuwstraat 83, 3201 EE Spijkenisse | Telefoon: 652255 | E-mail: [email protected]

Gemeente Nissewaard

Samen met een groep vrijwilligers organiseert de gemeente Nissewaard het bezoek aan de Dorpskerk van Spijkenisse. Daarnaast ontwikkelt zij in samenwerking met verschillende partners activiteiten en materialen op het gebied van lokaal cultureel erfgoed. De lesbrief ‘Spijkenisse in de periode 1915-1940’ met de bijbehorende leskist zijn daar een voorbeeld van. Sinds schooljaar 2018-2019 kunt u via actiefinschool.nl ook de mooie en leerzame leskist Archeologie uit je achtertuin lenen.

Contact: Lieke Vergeer ([email protected]) en Elsa van der Bijl ([email protected]) | combinatiefunctionarissen | Adres: Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse | Telefoon: 696249/06-40459429 of 696718/06-30221903 of 696120 | E-mail: [email protected]

Museumwoning Back to the Sixties

In 2001 is het levensloopbestendige wooncomplex de Serreburgh aan de Eikenlaan gere-aliseerd. Hiervoor zijn twee in 1963 gebouwde flatblokken gesloopt en is één flatblok ge-heel gerenoveerd, geschikt gemaakt voor levensloopbestendig wonen en geïntegreerd in het complex.

Op initiatief van een inwoonster van Spijkenisse (Nellie Versteeg) en met medewerking van de eigenaar van het complex (Maasdelta) is één van de woningen (een vierkamer-hoekappartement) in het behouden flatblok teruggerenoveerd naar een flatwoning van 1963, het jaar van de oorspronkelijke bouw. Deze flatwoning is in 2001 de museumwo-ning Back to the Sixties geworden, welke een tijdbeeld geeft van de bouw, de inrichting en de inventaris van de zestiger jaren van de vorige eeuw. De museumwoning ontvangt geen subsidie, maar wordt in de huur gedeeltelijk gesponsord door de woningcorporaties Maasdelta en de Leeuw van Putten. Het beheer vindt geheel plaats door vrijwilligers.

Contact: Evert Zoomer | Adres: Maasboulevard 45, 3207 RE Spijkenisse | Telefoon: 621658 | E-mail: [email protected]

Oudheidkamer Spijkenisse

‘Waar de geschiedenis van Spijkenisse tot leven komt’

Met de sterke groei van Spijkenisse na 1960 is het aangezicht en het karakter van het dorpje dat Spijkenisse ooit is geweest, is daarmee ingrijpend veranderd. De groene weilanden rondom het dorp maken plaats voor huizen en wegen. En de winkels op het dorp worden gemoderniseerd.

Het beeld en de verhalen uit de vorige eeuw levend houden is de doelstelling van de Oudheidkamer Spijkenisse. Het is een initiatief van de al meer dan dertig jaar oude Vereniging “Vrienden van Spijkenisse”. De oudheidkamer is gehuisvest in de bibliotheek “De Boekenberg”in Spijkenisse.

Het hart van de Oudheidkamer is een maquette van het dorp Spijkenisse van voor de enorme uitbreidingen in de vorige eeuw. Op uiterst nauwgezette manier zijn de verschillende gebouwen en situaties op schaal nagebouwd door de heer Hans Barends. De bezoekers kunnen om de maquette heen lopen en alles zo goed bekijken. Medewerkers van de Oudheidkamer die de situatie veelal nog uit eigen ervaring kennen, staan klaar om vragen te beantwoorden, toelichting te verschaffen of een praatje te maken.

In vitrinekasten staan voorwerpen die herinneren aan de ‘dorpse’ periode van Spijkenisse. Aan de wanden hangt een keur van foto’s uit de jaren 50. Tevens bezit de oudheidkamer een groot aantal boekwerken over Spijkenisse uit het verleden.

Contact: Leen Riedijk | Adres: Markt 40, 3201 CZ Spijkenisse | Telefoon: 614504 | E-mail: [email protected]

Regio Art Rijnmond (RAR)

RAR, Regio Art Rijnmond, is een kunstenaarsvereniging van professionele kunstenaars. Voor de BCE wil RAR een platform zijn waar de kinderen uit Spijkenisse en omgeving kennismaken met kunstenaars, die hen iets van het vak overbrengen. Hierbij is het creatieve proces een doel op zichzelf, waarbij eigen inbreng en experiment hoog gewaardeerd worden.

Contact: Kunstenaar in de klas | Adres: Noordeinde 7, 3201 AK Spijkenisse | Telefoon: 612319 | E-mail: [email protected] o.v.v. BCE | LET OP: Bij de activiteiten van RAR op www.actiefinnissewaard.nl staan de contactgegevens van de betreffende Kunstenaar in de klas vermeld.

Stichting Stede & Vrye Heerlyckheyt (Ruïne Ravesteyn)

De stichting is in 1998 opgericht ten tijde van de uitvoering van Het Zilveren Doosje, een openluchtspel dat uitgevoerd werd op de historische grond achter het ambachtsheerenhuis te Heenvliet. In Heenvliet bestond al eeuwen de Paardenmarkt en sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de Stichting Paardenmarkt opgericht. De Paardenmarkt telt jaar in jaar uit duizenden bezoekers op Tweede Pinksterdag. Als tegenhanger van de wereldse Paardenmarkt is de stichting Stede en Vrye Heerlyckheyt opgericht met als doel het bevorderen van culturele evenementen, en ook het in stand houden van historisch erfgoed.

Contact: Mevr. Pomper | Telefoon: 06-53483463 | E-mail: [email protected]

Theater De Stoep

Theater de Stoep programmeert jaarlijks een keur aan voorstellingen en concerten in diverse genres: toneel, cabaret en kleinkunst, dans en beweging, popmuziek, jazz, wereldmuziek, muziektheater, show, jongerentheater en voorstellingen voor kinderen en families.

Samen met het Centrum voor de Kunsten biedt Theater de Stoep een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van de Binnenschoolse Cultuureducatie.

Contact: Gaby Rikkers | Adres: Theaterplein 1, 3201 DH  Spijkenisse | Telefoon: 652204 (maandag, dinsdag en vrijdag) | E-mail: [email protected]

Vereniging Historisch Spijkenisse

De Vereniging Historisch Spijkenisse doet onderzoek naar de historie van Spijkenisse. Daarnaast zet zij zich in om de belangstelling van de bewoners te wekken voor de geschiedenis van Spijkenisse en houdt de vereniging zich bezig met de instandhouding van historische gebouwen in Spijkenisse.

Bij de stadswandeling door het centrum van Spijkenisse werkt de Vereniging Historisch Spijkenisse samen met Museum-/groentewinkel MAK. De rondleiding over begraafplaats Vredehof wordt ook aangeboden door Vereniging Historisch Spijkenisse.

Contact: Nel van den Tol | E-mail: [email protected]