Welke projecten zijn High Five?

De combinatiefunctionarissen zijn actief op het gebied van sport, cultuur, natuur en sociaal-cultureel. Binnen deze gebieden werken we vraaggericht en met verschillende partners en doelgroepen samen.