Landelijk werkt het LKCA (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkoop) met NOC*NSF en de Rabobank samen in het ondersteunen van sport- en cultuurverenigingen. Verenigingsondersteuning is een vrij nieuw thema binnen de cultuurwereld.

In maart 2019 hebben een aantal Nissewaardse cultuurverenigingen in navolging van de sportverenigingen in Nissewaard voor het eerst de vitaliteitscan ontvangen.

Aan de hand van de ingevulde vragenlijst gaan de accounthouders van High Five, oftewel de verenigingsondersteuners Cultuur, een gesprek aan met de bestuurders van de culturele vereniging om de uitslagen te bespreken en te verdiepen wat er goed gaat en waar de uitdagingen liggen. Waar nodig maken de accounthouders met de vereniging een plan om de uitdagingen met behulp van korte ondersteuning of wat langduriger ontwikkeltrajecten aan te gaan.

Op basis van de behoeften van de verenigingen wordt daarnaast een trainingsaanbod samengesteld en aangeboden. Hierbij werkt High Five onder andere samen met Vrijwilligers Academie Nissewaard.

Tot slot vormen de accounthouders de schakel tussen culturele verengingen en activiteiten of evenementen waar deze culturele verenigingen zich kunnen presenteren met bijvoorbeeld een demonstratie of optreden, het verzorgen van een workshop of een informatiestand.

Wil je contact met een verenigingsondersteuner Cultuur?
Elsa van der Bijl [email protected]
Wesley Kokken [email protected]