High Five opstarthulp – meer info via de verenigingsondersteuner.

Om in aanmerking te komen voor de High Five! subsidie hoeft je idee maar aan twee dingen te voldoen:

 1. Het doel moet zijn dat Nissewaarders lekkerder in hun vel zitten. Daar kun je op allerlei manieren aan bijdragen. Binnen High Five! helpen we je op weg met onze 5 thema’s. Draagt jou idee bij aan één van deze thema’s? Dan is je idee High Five!
  • Voeding:  Gezonde voeding, hoeveelheid, patroon
  • Maatschappelijk: Normen en waarden, omgaan met verschillende culturen
  • Ontwikkeling: Talent, creativiteit, structuur, vooruitgang
  • Beweging: Sport, spelen, fit zijn
  • Sociaal-emotioneel: Veiligheid, omgeving, familie, zelfbeeld, waardering, erkenning
 2. De intentie moet zijn iets op te zetten dat kan blijven bestaan. Het mag dus geen eenmalig project zijn, maar moet echt kunnen blijven bestaan. Ook na de High Five Daarom denken we graag met je mee over hoe we dat kunnen realiseren. Blijkt het idee uiteindelijk ondanks alles toch niet zo succesvol? Dan is dat ook goed. Van fouten maken leren we allemaal. Logo H5

Vanuit de gemeente Nissewaard zijn er verschillende subsidies waarvoor een vereniging in aanmerking kan komen. U kunt meer informatie vinden of een subsidie aanvragen via deze link.

 1. Jeugdsportstimulering: Kan uitsluitend worden verstrekt aan sportverenigingen in Nissewaard voor activiteiten die bijdragen aan een toename van het aantal jeugdleden (van 10 t/m 16 jaar) van sportverenigingen.
 2. Sportiviteit en respect: Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan sportverenigingen in Nissewaard voor activiteiten die sportief en respectvol gedrag in en om de sport bevorderen.
 3. Bewonersinitiatief: Een bijdrage kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een bewonersinitiatief dat gericht is op de verbetering van de leefbaarheid in de kern, wijk, buurt of straat en/of de verbetering van de samenwerking en het contact tussen de bewoners.
 4. Verenigde initiatieven: Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan organisaties die uitsluitend werken met vrijwilligers en voor activiteiten die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein.Het moet gaan om de uitvoering van nieuwe activiteiten en met deelname van minimaal twee verschillende organisaties en/of bewonersgroepen.
 5. Jaarsubsidie Cultuur:Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een breed en gevarieerd cultuuraanbod in Nissewaard.
 6. Jeugd: Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan o.a. de volgende beleidsdoelen:
  1. Bieden van mogelijkheden tot ontmoeting van en talentontwikkeling aan jeugdigen (0 t/m 23 jaar);
  2. Preventie en vroegsignalering van opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen en sociaal–emotionele problemen;
  3. Inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van de jongeren, de ouders, verzorgers en het sociale netwerk