Het is niet mogelijk om een reservering te maken

NIEUW Model Wateroverlast in de stad

Dit model met kant-en-klare les voor groep 7 en 8 en klas 1 laat leerlingen ervaren hoe belangrijk vergroening in een stad is. In te zetten voor techniek en duurzaamheidseducatie.

Een verhaal van en voor iedereen in de klimaatbestendige stad. ©

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap. Juist voor iedereen. Maar hoe vertel je dat? Dat kan met deze uitnodigende hands’on praktijkopstelling.

Waar je wateroverlast creëert en vervolgens de stad weer van droge voeten moet voorzien. Waarbij zichtbaar is, dat iedereen hier iets in kan betekenen.

Doel is om te ervaren dat ieder een rol heeft in het klimaatbestendig maken van de stad. Klimaatverandering treedt op en we moeten ons aanpassen. De les Sponslo versus Steendam is de kant-en-klare les die rond het model Wateroverlast in de stad gemaakt is. Naast wateroverlast komen in deze les ook hittestress en biodiversiteit aan bod.

Bekijk hier het filmpje om precies te zien en horen hoe het model Wateroverlast in de stad werkt.
Hier vind je de digitale handleiding bij de les Sponslo versus Steendam. En hier is het filmpje te bekijken dat onderdeel is van de deze leuke en leerzame les.
Deze les is in te zetten voor techniek en duurzaamheidseducatie.

Voor wie? groep 7 en 8 primair onderwijs en klas 1 voortgezet onderwijs

Wanneer?

Uitleenperiodes lesmaterialen:
30 okt t/m 15 dec
15 jan t/m 9 feb
11 mrt t/m 19 april
20 mei t/m 5 juli
De week voor en de week na de uitleenperiode worden
de lesmaterialen op school langsgebracht of opgehaald.
Inschrijven kan vanaf24-05-2023
Inschrijven kan tot22-04-2024
Ophaaldatumweek na einde uitleenperiode
Bezorgdatumweek voor start uitleenperiode

LET OP!

De week voor en de week na de uitleenperiode worden de lesmaterialen op school langsgebracht of opgehaald.

Datum Vrij