Wordt er rekening gehouden met het aantal leerlingen?

Ja zeker! We hebben de scholen onderverdeeld in drie groepen, waardoor er met de puntenverdeling rekening wordt gehouden met de leerlingaantallen per school. Een kleine school betreft een school tot 150 leerlingen, een middelgrootte school betreft een school tot 300 leerlingen en een grote school betreft een school vanaf 300 leerlingen.

Hoe kunnen wij punten verdienen? en hoeveel?

Met de onderstaande activiteiten kan de school punten verdienen. Daarnaast weten wij dat er al heel veel activiteiten naast die van High Five plaatsvinden. Omdat wij daar niet direct een overzicht van hebben, maar deze graag als een voorbeeld laten zijn en mee laten tellen in het klassement, mag de school hun eigen activiteiten bij ons indienen. Hebben jullie al iets staan waar jullie zeker een punt mee hebben verdiend? Laat het ons dan weten via je contactpersoon of [email protected].

Bij 15 punten per thema ontvangt de school een sticker voor op de High Five tegel en kan daarmee laten zien hoe ‘High Five’ de school is!

KLEIN MIDDEL GROOT
BEWEGING
Lenen sportmateriaal / leskist 2 1 1
High Five Kick Off 5 5 5
High Five Beweeg studenten 5 5 5
Deelname Kerstzaalvoetbaltoernooi 3 3 3
Organiseren Koningsspelen 3 3 3
School heeft gymdocent in dienst 3 3 3
VOEDING
Gezonde traktatie beleid, water drinken, fruit op school (gezond voedingsbeleid 5 5 5
High Five voedingsstudenten 5 5 5
Groene Schoolpleinen 3 3 3
Bezoek tentoonstelling of deelname aan les /excursie 2 1 1
Leskisten Milieu Huis lenen 2 1 1
Leerkrachten weten de thema’s voeding en ontwikkeling te verbinden door leskisten van NME te lenen die aansluiten bij het BCE programma en andersom. 2 1 1
ONTWIKKELING
Deelname BCE programma 5 5 5
Deelname aan Week van het geld 3 3 3
Lenen leskisten BCE programma 2 1 1
Studiedagen / ontwikkeling van leerkrachten 3 3 3
Extra lessen aanbieden voor kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben of die extra lesstof nodig hebben. 3 3 3
Aanbieden van techniek, computer, creatieve lessen 3 3 3
SOCIAAL
De school werkt aan een vreedzame school 3 3 3
De school heeft regels tegen pesten 1 1 1
Organiseren van activiteiten om de sociale cohesie te vergroten binnen de school 3 3 3
De school heeft een ouderraad 4 4 4
Ouders organiseren activiteiten voor kinderen 3 3 3
MAATSCHAPPELIJK
De school werkt samen met andere partners in de wijk 2 2 2
De school werkt samen met buurtbewoners 2 2 2
De school werkt samen met wijk- en/of sportverenigingen 2 2 2
De school werkt aan een verbetering in de natuur 2 2 2
De scholen organiseren activiteiten/projecten waarbinnen meer thema’s van HIGH FIVE duidelijk in onderling verband aan de orde komen. 2 2 2
School is maatschappelijk betrokken in de wijk/buurt. De organisatie draagt een steentje bij om de omgeving (wijk, buurt) een stukje mooier te maken in het kader van ‘schoon, heel en veilig’. 3 3 3
School werkt (mee) aan campagnes rondom belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals; armoede, normen en waarden. De school sluit aan bij landelijke trends en ontwikkelingen. 3 3 3
De school organiseert neven activiteiten voor de wijk en/of school waarbij maatschappelijk effect voorop staat 2 2 2
De school heeft intermediairs voor het jeugdsport en cultuurfonds. 2 2 2
De school is actief bezig met het thema armoede en heeft hier een beleid op of is er preventief mee bezig. 2 2 2