Thema’s

De combinatiefunctionarissen zijn actief op het gebied van sport, cultuur, natuur en sociaal-cultureel. Binnen deze gebieden werken we vraaggericht en met verschillende partners samen.                                Jaarlijks komen er verschillende thema’s aan bod die niet direct, of alleen maar, onder één bepaalde doelgroep vallen.