Het Milieu Huis heeft voor schooljaar 2019-2020 weer een mooi aanbod voor u samengesteld. Binnen het aanbod staan natuurbeleving en duurzaamheid centraal. Ons aanbod sluit aan bij verschillende kerndoelen uit de leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Voor een overzicht van het aanbod met de aansluiting bij de diverse kerndoelen, klik hier.

 

Regelmatig horen wij terug dat onze activiteiten, hoe leuk ook, te veel extra tijd kosten, maar…onze activiteiten en materialen zijn ook heel goed lesvervangend in te zetten! Deelname aan activiteiten of het gebruiken van materialen geven daarmee geen extra druk op de onderwijstijd.

 

Binnen het jaarprogramma Natuur en Duurzaamheid is het aanbod onderverdeeld over 5 categorieën: projecten, tentoonstellingen, lessen en excursies, leskisten en de categorie materiaalkisten en levend materiaal.

 

Projecten

Hieronder staan activiteiten die over meerdere schooljaren doorlopen.

 

Tentoonstellingen

In schooljaar 2019-2020 hebben wij ervoor gekozen om één tentoonstelling uit te kiezen die we een half jaar zullen laten staan en waar wij 4 jaargroepen (groep 5 t/m 8) voor uitnodigen. Wij proberen altijd zoveel mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten en hebben daarom gekozen voor het onderwerp Plastic Soup. De komende jaren zal het fysieke Milieu Huis een andere invulling krijgen.

 

Lessen en excursies

De lessen uit deze categorie worden gegeven op en in de buurt van de school. Uit de High Five-evaluatie en onze ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat de reis naar het Milieu Huis in De Boekenberg regelmatig een drempel was voor inschrijving op een bezoek aan de tentoonstellingen. Wij zetten daarom ook dit jaar weer extra in op de lessen op en in de buurt van de school.

Voor de uitvoering van de lessen werken wij samen met diverse aanbieders op het gebied van Natuur- en Milieu-educatie.

 

Materiaalkisten en levend materiaal

Onze materiaalkisten sluiten aan bij de methodiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren, waarbij het interactief kennis verwerven bij leerlingen gestimuleerd wordt.

Nieuw dit jaar is dat u bij het inschrijven voor levend materiaal op de website direct uw eigen bijdrage, 50% van de pakketkosten, betaalt via IDeal.

 

Jaarprogramma Natuur en Duurzaamheid is onderdeel van High Five. Daarin zoeken wij graag de kruisbestuiving op met de domeinen Sport en Cultuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de High Five Kick Off. Voor de les bij de tentoonstelling Plastic Soup hebben wij contact gezocht met de Afvaljuf (kunstenares Carolien Adriaansche).

 

Tot slot…

Wij staan altijd open voor ideeën, tips en tops. Wilt u graag structureler met ons meedenken over het aanbod van het Milieu Huis aan de scholen in Nissewaard, geef u dan op voor de klankbordgroep ‘Natuur en Duurzaamheid op school’.

Neem contact op via [email protected].