Deelname met combinatiegroepen in het primair onderwijs

Voor de activiteiten van het Centrum voor de Kunsten en Theater de Stoep wordt alleen de betreffende jaargroep uitgenodigd. Dit heeft inhoudelijke, praktische en financiële redenen. Uit een inventarisatie is gebleken dat enkele scholen echt geen opvang kunnen organiseren voor de achterblijvende leerlingen van een combinatiegroep. Deze scholen hebben als gevolg hiervan moeten besluiten niet aan de betreffende activiteit deel te nemen. Het Platform Binnenschoolse Cultuureducatie vindt het belangrijk dat kinderen in de doorgaande leerlijn alle activiteiten uit het aanbod bezoeken, maar geeft scholen die de opvang van de achterblijvende groep niet kunnen organiseren, de mogelijkheid om deel te nemen met beide jaargroepen van de combinatiegroep.

Centrum voor de Kunsten Spijkenisse

Om overzicht te houden op welke leerlingen in hun schoolloopbaan welke activiteit bezocht hebben, wordt een combinatiegroep ingedeeld bij de activiteit voor de jongste groep. Een groep 3/4 wordt zo ingedeeld bij de activiteit voor groep 3. Op deze manier is de inhoud van de activiteit ook beter op de leeftijd van de deelnemers afgestemd.

Voor groep 8 is in het programma geen activiteit van het Centrum voor de Kunsten opgenomen. Wanneer leerlingen van groep 8 wel deelnemen aan een activiteit in het Centrum voor de Kunsten, moet de school rekening houden met extra kosten.

Theater de Stoep

Bij de voorstellingen is er in verband met een maximaal aantal leerlingen bij de voorstellingen beperkt ruimte om combinatiegroepen toe te laten. Het theater doet haar best om verzoeken zoveel mogelijk in te willigen, maar het kan zijn dat dit niet altijd lukt. Wanneer er van een school in verband met combinatiegroepen meer leerlingen het theater bezoeken dan volgens het programma verwacht mag worden, moet de school rekening houden met extra kosten. Ook hier geldt dat het in verband met het maximaal aantal leerlingen per voorstelling niet altijd zal lukken om verzoeken in te willigen.