Kan alleen gereserveerd worden door Scholen
U moet inloggen om een reservering te kunnen maken.

Serious Klimaatgame

Een computerspel waarin de spelers zelf aan zet zijn om een passende oplossing te ontwikkelen voor de gevolgen van klimaatverandering.
De Serious Game Klimaatadaptatie is een computerspel waarin de spelers zelf aan zet zijn om een passende oplossing te ontwikkelen voor de gevolgen van klimaatverandering. En dan in het bijzonder voor wateroverlast in de gebouwde omgeving.
Iedere deelnemer werkt in dezelfde 3D omgeving. Dit is een wijk in Hellevoetsluis. De deelnemers werken in teams en ieder team krijgt een andere opdracht; er moeten bijvoorbeeld wegen aangelegd worden, parken komen en X huizen gebouwd worden. De opdrachten overlappen deels maar zijn vaak ook strijdig met elkaar.
Maar..…. nu komt er een fikse regenbui in dit sterk verstedelijkt gebied met veel wateroverlast. Buienradar zegt dat er over 30 minuten nog zo’n bui aankomt en tot dan hebben de teams de tijd hebben om aanpassingen te doen aan groenvoorzieningen, wegen, gebouwen, openbare ruimte en privéterreinen (versteende achtertuinen!) om ervoor te zorgen dat er niet weer wateroverlast ontstaat.

Doel van het spel is om met alle teams door overleg de meest optimale situatie te creëren. Het spel stimuleert samenwerken en geeft inzicht in de grote strijd om het gebruik van beperkt beschikbare ruimte en inzicht in klimaatadaptatie.

Bij deze les horen een introductieles met achtergrond informatie over de opdrachten en uitleg van de game. Na de game is er een evaluatiemoment.
Optioneel: De kennis die de leerlingen hebben opgedaan tijdens het computerspel kunnen ze gebruiken om een plan te maken voor klimaatadaptatie in de wijk rondom de school. Hiervoor wordt een opdracht opgesteld door het NME.

De klimaatgame is geschikt voor alle klassen van mavo-havo en vwo
Tijdsduur:
De introductieles met uitleg van de spelregels 1 lesuur
Spelen computergame 1 lesuur
Evaluatie en uitleg vervolg opdracht 1 lesuur
subtotaal 3 lesuren
Optioneel:
Schouwen in de wijk rondom de school 1 lesuur
Een plan maken voor klimaatadaptatie in de wijk 1 à 2 lesuren
Presenteren 1 lesuur
Totaal 6 of 7 lesuren

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Neemt u dan contact op via [email protected]
Voor dit project schrijft u niet in via deze website, maar meldt u zich aan met een e-mail naar bovenstaand adres.

Inschrijven kan vanaf26-05-2021
Inschrijven kan tot03-06-2022
Datum Vrij
niet van toepassing 999